З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу icon

З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу
НазваниеЗ апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу
страница3/3
Дата конвертации05.05.2016
Размер466.35 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3

==

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4, тел. 753-04-74 Герб України - ДПП = Д.П. Павловський. ММВ = Марченко Михайло Вікторович. ПДП = Павловський Д.П. - Копія (Герб України) Дніпропетровський окружний адміністративний суд Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі 20 лютого 2009 року Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду ВІО, розглянувши матеріали позовної заяви ММВ, м. Дніпропетровськ до Дніпропетровського державного обласного телеканалу, м. Дніпропетровськ про зобов’язання вчинити певні дії, - встановив: 17 лютого 2009 року ММВ звернувся до адміністративного суду із позовною заявою до Дніпропетровського державного обласного телеканалу із позовними вимогами про: - зобов’язання цей засіб інформації спростувати вказану відверто брехливу інформацію; - порушення кримінальної справи за статтею кримінального кодексу України про шахрайство; - заборону діяльності цієї організації, позбавивши її ліцензії на діяльність. Відповідно до частини 1 статті 104 Кодексу адміністративного судочинства України, до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Згідно пункту 1 частини 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Відповідно до частини 3 статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень - орган державної влади, органу місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. З матеріалів позовної заяви виходить, що позивачем оскаржуються дії Дніпропетровського державного обласного телеканалу з приводу розповсюдження певної інформації. Крім того, позивач вимагає порушити кримінальну справу згідно з кримінальним кодексом України, та просить позбавити юридичну особу ліцензії. Суд дійшов висновку, що Дніпропетровський державний обласний телеканал не є суб’єктом владних повноважень у спірних правовідносинах, наданий позов на захист інтересів позивача не у сфері публічно-правових, а у сфері цивільних правовідносин. Отже, відповідач не здійснює владних управлінських функцій відносно позивача. Відповідно до статті 15 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Спростування недостовірної інформації здійснюється згідно статті 227 Цивільного кодексу України, зокрема, вважається, що негативна інформація, поширена про особу, є недостовірною. Відповідно до статей 200, 201 Цивільного кодексу України інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі. Суб’єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями. Порядок використання інформації та захисту прав на неї встановлюється законом. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством. Відповідно до статті 15 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Питання порушення кримінальної справи та позбавлення суб’єкта господарської діяльності здійснюється уповноваженими державними органами в порядку, встановленим статтею 19 Конституції України. З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що заявлений в позовній заяві спір не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 109 Кодексу адміністративного судочинства України суд відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 17, 50, 109 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, - ухвалив: Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі № . . . . . . за позовом ММВ до Дніпропетровського державного обласного телеканалу про зобов’язання вчинити певні дії. Копію ухвали надіслати позивачу разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами. Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, ухвала суду набирає законної сили після закінчення цього строку. Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження через Дніпропетровський окружний адміністративний суд протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали, а апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Суддя (печатка) ІОВ З оригіналом згідно (підпис) Суддя ІОВ Ухвала не набрала законної сили станом 20.02.2009 р. (підпис) Суддя ІОВ - ММВ отримав ці документи 22.3.2009 приблизно о 15:00 за українським часом. - Категорія статобліку - 8 Справа № 2а-3430/09/0470 (проти 51-го Дніпропетровського обласного державного телеканалу) - ВІО = Верба І.О. ІОВ = І.О. Верба. ММВ = Марченко Михайло Вікторович. - key words: from Administrative Court dp.ua Ukr Mike4July1972

==

Вища атестаційна комісія України: 04.07.06 ММВ Вища атестаційна комісія України повідомляє, що інформацію, викладену в Вашому зверненні стосовно діяльності спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського регіонального інституту державного управління взято до уваги. Голова ВАК (підпис) ВФМ МЛА - № 01-81-05/1502 - 01001, м. Київ, МСП, вул. Хрещатик, 34. Тел.: 3 8 0 44- 254-10-41, факс 234-11-04 ВФМ = В.Ф. Мачулін МЛА = Міщенко Л.А. 2343274 ММВ = Марченко Михайло Вікторович. - key words: from the Highest Commission of (the) Ukraine, PhD, Ukr Mike4July1972

--
* ВАК мені пише: 27.08.08 У відповідь на Вашу заяву від 21.08.08р. у межах своєї компетенції повідомляємо наступне. Вищою атестаційною комісією України була прийнята до уваги інформація, яку Ви виклали у своєму листі від 16.06.06р., стосовно дисертаційної роботи ГТК. У зв'язку з цим проводилось порівняння стенограми з фонограмою засідання спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України по захисту дисертації ГТК, яке показало, що стенограма та фонограма засідання є ідентичними. Ваші запитання і короткі репліки під час обговорення дисертації ГТК також були відображені в стенограмі засідання. За рекомендацією експертної ради з державного управління ВАК України, якою була проведена наукова експертиза дисертації ГТК, президією ВАК України була прийнята постанова про підтвердження рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ГТК наукового ступеня кандидата наук з державного управління і видачі ій відповідного диплома. Стосовно порушеного Вами питання щодо офіційного опонування кандидатом наук з державного управління ГТК кандидатської дисертації КЄЄ повідомляємо, що згідно вимог п. 20 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційних опонента, з яких один - доктор наук, а другий - доктор або кандидат наук. Тому спеціалізована вчена рада К 08.866.01 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління ці вимоги не порушила, призначивши ГТК офіційним опонентом. Т.в.о. Голови ВАК України (підпис) РВБ - 02-81-05/2211 27.08.08 - ВАК 01001, м. Київ, МСП, вул. Хрещатик, 34. Тел. 3 8 0 44- 2541041, факс 3 8 0 44- 2341104. - key words: from.VAK.Ukr.Mike4July1972 ГТК = Гречко Тетяна Костянтинівна. КЄЄ = Курасова Є.Є.

РВБ = Р.В. Бойко.

==

* 1 Прокуратура Ленінського району м. Дніпропетровська Герб України Прокуратура України Прокуратура Ленінського району м. Дніпропетровська 20.02.09 Прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська розглянуто Ваші звернення, які надійшли до прокуратури району 26.01.2009 року. Проведеною перевіркою встановлено, що прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська вже проводилась перевірка за Вашими зверненнями, в яких Ви вказували ті ж факти, за результатами розгляду цих звернень 19.12.2008, 22.01.2009, 19.02.2009 року Вам направлялись відповіді. Також повідомляю Вам, що на підставі ст.8 ЗУ "Про звернення громадян" не підлягають розгляду повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина по одному і тому ж питанню, якщо перше вирішено по суті. В разі незгоди з вказаним рішенням Ви маєте право, на підставі ст. 12 ЗУ "Про прокуратуру", оскаржити його в суд. Заступник прокурора Ленінського району м. Дніпропетровська радник юстиції (підпис) ОВС - № 652с/08 ОВС = О.В. Степовий Марченко М.В. ж\м Красний Камінь, 4, кв. 159 м. Дніпропетровськ - key words: 1 from prosecutor office of Lenin suburb of Dnipropetrovs’k City dp.ua Ukr Mike4July1972

--------------

* 2 Прокуратура Ленінського району м. Дніпропетровська Герб України Прокуратура України Прокуратура Ленінського району м. Дніпропетровська 19.02.09 Прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська розглянуто Ваші звернення, які надійшли до прокуратури району 19.01.2009 року та 21.01.2009 року. Проведеною перевіркою встановлено, що прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська вже проводилась перевірка за Вашими зверненнями, в яких Ви вказували ті ж факти, за результатами розгляду цих звернень 19.12.2008 року та 22.01.2009 року Вам направлялись відповіді. Також повідомляю Вам, що на підставі ст.8 ЗУ "Про звернення громадян" не підлягають розгляду повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина по одному і тому ж питанню, якщо перше вирішено по суті. В разі незгоди з вказаним рішенням Ви маєте право, на підставі ст. 12 ЗУ "Про прокуратуру", оскаржити його в суд. Заступник прокурора Ленінського району м. Дніпропетровська радник юстиції (підпис) ОВС - № 652с/08 ОВС = О.В. Степовий Марченко М.В. ж\м Красний Камінь, 4, кв. 159 м. Дніпропетровськ - key words: 2 from prosecutor office of Lenin suburb of Dnipropetrovs’k City dp.ua Ukr Mike4July1972

==

Прокуратура Дніпропетровської області Герб України Прокуратура України Прокуратура Дніпропетровської області 03.03.09 Начальнику ГУ МВС України у Дніпропетровській області ММВ Згідно зі ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" направляю для розгляду за належністю звернення ММВ. Прошу перевірити викладене на вжити відповідних заходів. Про результати прошу повідомити заявнику в установлений законом строк. Додаток: на 1 арк. Старший прокурор відділу з питань розгляду листів та прийому громадян (підпис) ОМА - № 19 р Прокуратура Дніпропетровської області 49001, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38. ОМА = О.М. Андрєєва Марченко М.В. ж/м Червоний Камінь, 4/159 м. Дніпропетровськ - Цей лист я отримав 6 березня 2009 року у п’ятницю приблизно о 12:30 дня за українським часом: У цьому листі, скоріше за все, помилка, оскільки я не маю відношення до будівлі 9 на житловому масиві "Тополя", до ЖОЮ. Герб України Прокуратура України

Прокуратура Дніпропетровської області 26.02.09 Згідно зі ст. 7 Закону України "Про звернення громадян" направляю за належністю для розгляду відповідно до вимог чинного законодавства звернення ЖОЮ та інших мешканців буд9 житлового масиву Тополь в м. Дніпропетровську. Крім того, заявнику роз’яснюю, що прокуратурою області приймаються до розгляду скарги на рішення міських та районних прокурорів (з долученням копії відповіді прокурора, рішення якого оскаржується). Додаток: звернення на 1 арк. Начальник відділу з питань розгляду листів та прийому громадян (підпис) ВМХ - № 19 р ВМХ = В.М. Хлипенко ЖОЮ = Жученко О.Ю. - key words: from prosecutor office of Dnipropetrovs’k province dp.ua Ukr Mike4July1972

==

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 02.03.09 ММВ Дніпропетровський окружний адміністративний суд направляє на Вашу адресу копію ухвали від 24.02.2009 року про залишення позовної заяви без руху. Додаток: копія ухвали на 2 аркушах. Суддя (підпис) ВМО Вик. МЛМ (підпис) - Дніпропетровський окружний адміністративний суд Ухвала про залишення позовної заяви без руху 24 лютого 2009 року місто Дніпропетровськ Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду ОВМ/ЧВВ, розглянувши матеріали адміністративного позову ММВ, м. Дніпропетровськ до Кабінету Міністрів України, Президента України, м. Київ; Прокуратури Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ, міської адміністрації Дніпропетровська, Ленінського районного суду м. Дніпропетровська про зобов’язання вчинити певні дії, - встановив: 23 лютого 2009 року Дніпропетровським окружним адміністративним судом отримано позовну заяву ММВ, м. Дніпропетровськ до Кабінету Міністрів України, Президента України, м. Київ; Прокуратури Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ, міської адміністрації Дніпропетровська, Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, прокуратури м. Дніпропетровська, суду Бабушкінського району м. Дніпропетровська, Апеляційного суду Дніпропетровської області, Верховної Ради України про зобов’язання вчинити певні дії. Адміністративний позов подано з порушенням вимог, встановлених ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України. Ст. 108 КАС України вказує, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк для усунення недоліків. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 106 КАС України, у позовній заяві зазначається: зміст позовних вимог и виклад обставин, якими позивач обгрутновує свої вимоги. Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач не зазначив виклад обставин, не надав суду достовірних, належних доказів, якими б позивач обґрунтував свої вимоги. Натомість, заявник в позовній заяві посилається на те, що обґрунтування позовних вимог знаходить своє підтвердження на Інтернет - ресурсах. Проте, суд не може керуватися такою інформацією. Відповідно до ч. 3 ст. 106 КАС України, передбачено, що до позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, а позивач надав лише її копію. Слід зазначити, що з позовної заяви незрозуміло, яке саме рішення просить прийняти позивач. За таких обставин, позовна заява підлягає залишенню без руху з наданням строку для усунення недоліків. Керуючись ст.ст. 106, 108 КАС України, суддя, - ухвалив: 1. Позовну заяву ММВ, м. Дніпропетровськ до Кабінету Міністрів України, Президента України, м. Київ; Прокуратури Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ, міської адміністрації Дніпропетровська, Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, прокуратури м. Дніпропетровська, суду Бабушкінського району м. Дніпропетровська, Апеляційного суду Дніпропетровської області, Верховної Ради України про зобов’язання вчинити певні дії - залишити без руху. 2. Надати строк для усунення недоліків позовної заяви до 24 березня 2009 року/ 30 березня 2009 року. 3. Недоліки позовної заяви можуть бути усунені шляхом: - надання суду достовірних належних доказів, якими б позивач обґрунтував свої позовні вимоги; - надання копії всіх документів, які приєднуються до позовної заяви відповідно до кількості відповідачів. 4. Якщо недоліки позовної заяви не будуть усунені у зазначений строк, позовна заява буде вважатися неподаною та повернута. Залишення позовної заяви без руху, не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом. 5. Копію ухвали направити особі, що звернулася із позовною заявою. 6. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, відповідно ст.254 КАС України. Ухвала може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву, шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом п’яти днів з дня її проголошення та подальшої подачі апеляційної скарги протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку ст. 186 КАС України. Суддя З оригіналом згідно Суддя ОВМ (печатка, підпис) ВМО Ухвала не набрала законної сили 24.02.09 р. (печатка, підпис) ВМО - Категорія статобліку 2.2 Справа № 2-а-3637/09/0470 (до Президента України) - Категорія статобліку -2.21 № 2-а-3638\09\0470 (до Верховної Ради України) - Категорія статобліку 2.29 Справа № 2-а-3639/09/0470 (до міської адміністрації Дніпропетровська) - Категорія статобліку -2.27 № 2-а-3640/09/0470 (до суду Бабушкінського району м. Дніпропетровська) - Категорія статобліку -2.27 № 2-а-3641\09\0470 (до Апеляційного суду Дніпропетровської області) - Категорія статобліку 2.26 Справа № 2-а-3642/09/0470 (до Прокуратури Дніпропетровської області) - Категорія статобліку -2.26 № 2-а-3643\09\0470 (до прокуратури м. Дніпропетровська) - Категорія статобліку 2.3 Справа № 2-а-3644/09/0470 (до Кабінету Міністрів України) - Категорія статобліку 2.27 Справа № 2-а-3645/09/0470 (до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська) - № 2-а-3637/09/0470 (до Президента України) № 2-а-3638\09\0470 (до Верховної Ради України) № 2-а-3639/09/0470 (до міської адміністрації Дніпропетровська) № 2-а-3640/09/0470 (до суду Бабушкінського району м. Дніпропетровська) № 2-а-3641\09\0470 (до Апеляційного суду Дніпропетровської області)

№ 2-а-3642/09/0470 (до Прокуратури Дніпропетровської області) № 2-а-3643\09\0470 (до прокуратури м. Дніпропетровська) № 2-а-3644/09/0470 (до Кабінету Міністрів України) № 2-а-3645/09/0470 (до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська) - Герб України Дніпропетровський окружний адміністративний суд 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4, тел. 753-04-74 - ВМО = В.М. Олійник МЛМ = Моцна Л.М. ММВ = Марченко Михайло Вікторович ОВМ = Олійник В.М. ЧВВ = Чорна В.В. - key words: from Administrative Court dp.ua Ukr Mike4July1972

==

Ухвала Справа № 2-5292/08 11 грудня 2008 року м. Дніпропетровськ Суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська РММ, розглянувши позовну заяву ММВ до Дніпропетровської обласної дирекції НАСК "Оранта", - Встановив: Позивач звернувся до суду з вищезазначеною позовною заявою. Позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням с. 119 ЦПК України, а саме: Позовна заява повинна містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий; 3) зміст позовних вимог; 4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; 7) перелік документів, що додаються до заяви. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Крім цього необхідно вказати в якому процесуальному порядку Ви звертаєтесь до суду, в порядку КАС України, або в порядку ЦПК України. Відповідно до ст. 121 ЦПК України, суддя - Ухвалив: Позовну заяву ММВ до Дніпропетровської обласної дирекції НАСК "Оранта" - залишити без руху. Повідомити позивача про необхідність в строк до 05.01.2009 р. виправити зазначені недоліки. У разі невиконання ухвали суду в зазначений строк позовну заяву визнати неподаною та повернути позивачеві зі всіма доданими до неї документами. Ухвала оскарженню не підлягає. Суддя ММР З оригіналом згідно: Голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (підпис, печатка) ЛОТ ЛОТ = Л.О. Татарчук. ММВ = Марченко Михайло Вікторович.

ММР = М.М. Романюк. РММ = Романюк М.М.

==

(Герб України) 15.12.2008 10/1-M-55/M-56 Головне управління МВС України в Дніпропетровській області Управління громадської безпеки Шановний ММВ! Повідомляємо, що Ваші звернення з приводу неправомірних дій щодо Вас з боку працівників Ленінського РВ ДМУ уважно розглянуті УГБ ГУМВС України в Дніпропетровській області. У ході перевірки факти застосування фізичного насильства та газу дратівної дії відносно Вас з боку працівників міліції не знайшли свого об’єктивного підтвердження. За результатами проведеної службової перевірки в діях співробітників міліції будь-яких ознак неправомірних дій не встановлено. Підстав для притягнення до відповідальності співробітників Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в області не вбачається. З повагою, начальник управління (підпис) (печатка) ВМК ВМК = В.М. Кузьменко. Головне управління МВС України в Дніпропетровській області. Управління громадської безпеки. вул. Красна, 20а, м. Дніпропетровськ, 49101, т. 3 8 0 56- 7565130. ММВ = Марченко Михайло Вікторович (www.LLii4.narod.ru)

==

(Герб України) Дніпропетровська Міська Рада Управління Культури та Мистецтв

пр. К. Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49070, тел.- факс 3 8 0 56- 7443565, e-mail: culture@miac.dp.ua 12.05.08 № 557 На № М-29 від 03.03.08 м. Дніпропетровськ

ММВ Шановний Михайле Вікторовичу! Управлыння культури та мистецтв повторно розглянуло Вашу скаргу на імя міського голови щодо інцидентів, які відбулися на заходах у Центральній міській бібліотеці у січні і лютому цього року. Міська рада та управління культури та мистацтв за своїм статусом не можуть розбирати особисті конфлікти. Управління культури згідно з повноваженнями, контролює та оцінює роботу закладів культури та фахівців, що у них працюють. Робота Лариси Іванівни Т добре відома фахівцям управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради. Багато років вона організовує і проводить у Центральній міській бібліотеці місові заходи. За високий рівень роботи була відзначена подяками та грамотами управління, Подякою міського голови. Читачі, що присутні на заходах, які проводить Лариса Іванівна, звертаються до адміністрації бібліотеки та до управління культури з вдячністю за високий рівень її роботи. Ми вже повідомляли Вам, що на заходах у міських бібліотеках завжди збирається багато людей, з різними поглядами на проблеми. При цьому інколи виникають суперечки та дискусії, що не переходять у особисті конфлікти. Маємо надію що і надалі неприємних інцидентів у бібліотеках відбуватись не буде і просимо Вас взяти до уваги необхідність коректоного і ввічливого відношення до інших присутніх. Працівники бібліотеки теж про це були попереджені. Щодо Вашого звернення про розслідування двяльності Віктора Борисовича Х то це крмпетенція правоохоронних органів.

Заст. начальника управління (підпис) В.В.С. Майя Василівна Б 3 8 0 56- 7446315 В.В.С. = В.В. Слобода. Віктор Борисович Х = Віктор Борисович Хазан. Виктор Т = Виктор Трухов = председатель Русской общины Днепропетровска. Лариса Іванівна Т = Лариса Іванівна Трубецька. Майя Василівна Б = Майя Василівна Бойко. ММВ = Марченко Михайло Вікторович.

==

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України мені пише: 19.02.2009 № 22.9/-М122630.09/04-34 19.02.2009 Шановний Михайле Вікторовичу ! Ваше чергове звернення на адресу Уповноваженого з прав людини щодо порушення Ваших прав окремими фізичними особами розглянуте. Ще раз роз’яснюємо Вам, що згідно з вимогами ст. 2 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" Уповноважений з прав людини розглядає звернення громадян у разі порушення їх конституційних прав і свобод з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб. У Вашому зверненні відсутня інформація щодо порушення Ваших конституційних прав з боку зазначених органів та їх посадовими і службовими особами. Вирішення питань, що містяться у Вашому зверненні, а саме: щодо непорозумінь з різними особами, я якими Ви постійно б’єтесь, "корупційні дії проти Вас, що мають місце" у США, Австралії та Новій Зеландії, та інших виходить за межі повноважень Уповноваженого з прав людини, визначених ст.13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". У зв’язку з вищевикладеним, підстав для застосування Уповноваженим з прав людини відповідних заходів реагування не вбачається. Просимо на подальше подібних звернень на адресу Уповноваженого з прав людини не надсилати. В разі вчинення проти Вас протиправних дій окремими фізичними особами Вам необхідно звернутись з письмовою завою до райвідділу внутрішніх справ МВС України за місцем скоєння правопорушення.

З повагою, Завідуючий відділом (підпис) ВЛ ВЛ = В.Логунов = Завідуючий відділом Уповноваженої з прав людини при Верховній Раді України. Михайло Вікторович = Михайло Вікторович М = Михайло Вікторович Марченко. - key words: human rights, Ukrainian parliament Ukr .Mike4July1972

==

Апеляційний суд Дніпропетровської області мені пише: 12.02.2009 року № 22ц - 1383/09(43) Надсилаю Вам для відома копію ухвали судді Апеляційного суду Дніпропетровської області від 12.02.2009 року. Додаток: копія ухвали судді. Помічник судді Апеляційного суду Дніпропетровської області /підпис/ ЦВО Україна Апеляційний суд Дніпропетровської області

Ухвала про залишення без розгляду апеляційної скарги 12 лютого 2009 року м. Дніпропетровськ Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області ПАП ознайомившись з апеляційною скаргою ММВ на ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 січня 2009 року по цивільній справі за позовом ММВ до Дніпропетровської обласної дирекції НАСК "Оранта", - Встановила: Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 січня 2009 року позовну заву ММВ до Дніпропетровської обласної дирекції НАСК "Оранта" повернуто позивачу. З даною ухвалою суду не погодився ММВ в зв’язку з чим - 24.01.2009 року звернувся до суду з апеляційною скаргою, тобто з пропуском процесуального строку передбаченого ч. 2 ст. 294 ЦПК України. Оскільки, заява про апеляційне оскарження ММВ подана не була, а апеляційна скарга на ухвалу суду подана ним після закінчення процесуального строку на її подачу, та оскільки апелянт не ставить питання про його поновлення, то суддя приходить до висновку, що апеляційна скарга від 24.01.2009 року на ухвалу суду від 13.01.2009 року підлягає залишенню без розгляду відповідно до ч. 3 ст. 294 ЦПК України. Керуючись ч. 2,3 ст. 294 ЦПК України, суддя, - Ухвалила: Апеляційну скаргу ММВ на ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 січня 2009 року - залишити без розгляду та повернути заявнику. Ухвала набуває законної сили з моменту її постановлення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду України протягом двох місяців з цього часу. Суддя АПП /печатка/ АПП = А.П. Приходченко. ММВ = Марченко Михайло Вікторович. ПАП = Приходченко А.П. ЦВО = Циганков В.О. - key words: appeal court of Dnipropetrovs’k province Ukr .Mike4July1972
1   2   3Похожие:

З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconБєльдєй Марина Віталіївна головний консультант
Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconВідповідач: Яценюк Арсеній лідер "Фронту змін", депутат Верховної Ради України, вулиця Грушевського, 5, місто Київ 08, 01008

З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconУповноважений з прав людини Верховної Ради України мені пише
Ваше чергове звернення на адресу Уповноваженого з прав людини щодо порушення Ваших прав окремими фізичними особами розглянуте
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconВища атестаційна комісія України
Вища атестаційна комісія України повідомляє, що інформацію, викладену в Вашому зверненні стосовно діяльності спеціалізованої вченої...
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconУправління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради порушило Закон України "Про звернення громадян", не відповівши на мій запит у належні терміни. Пізніше відповіли, повинні були відповісти до 3 квітня 2008р
Управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради, Міському Голові міста Дніпропетровська Куліченку Івану Івановичу,...
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconЗ апеляційного суду Дніпропетровської області відповідь Михайлу Вікторовичу М
У порядку ч. 6 ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" повертаю без розгляду Ваші заяви, що надійшли до апеляційного суду Дніпропетровської...
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconПро звернення громадян
У порядку ч. 6 ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" повертаю без розгляду Ваші заяви, що надійшли до апеляційного суду Дніпропетровської...
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconПро звернення громадян
У порядку ч. 6 ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" повертаю без розгляду Ваші заяви, що надійшли до апеляційного суду Дніпропетровської...
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconЗакону України "Про звернення громадян"
У порядкуч. 6 ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" повертаю без розгляду Ваші звернення
З апарату Верховної Ради України: (Герб України) Апарат Верховної Ради України Відділ з питань звернень громадян 20. 08. 2009 р. Шановний Михайле Вікторовичу iconДружина моя змушена була залишити межі України, не витримавши знущань злочинної влади України, за цей злочин влада повинна відповісти

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©ex.kabobo.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации