Ме́сяц а́вгуст, име́яй дне́й л~а. В 1-й де́нь icon

Ме́сяц а́вгуст, име́яй дне́й л~а. В 1-й де́ньНазваниеМе́сяц а́вгуст, име́яй дне́й л~а. В 1-й де́нь
страница1/4
Дата конвертации04.04.2016
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4
1. /Минея август, черновик/01 августа. Происхождение честных древ Креста. 7-ми мчч Маккавейских.doc
2. /Минея август, черновик/02 августа. первомч Стефана. Блаженного Василия Московского.doc
3. /Минея август, черновик/03 августа. Прпп Исаакия, Далмата и Фавста. Прп Антония Римлянина.doc
4. /Минея август, черновик/04 августа. Святых семи отроков Ефесских.doc
5. /Минея август, черновик/05 августа. Предпразднество Преображения Господа. Мч Евсигния.doc
6. /Минея август, черновик/06 августа. Святое Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.doc
7. /Минея август, черновик/07 августа. Святого преподобномученика Дометия.doc
8. /Минея август, черновик/08 августа, прил. Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.doc
9. /Минея август, черновик/08 августа. Святого Емилиана исповедника, епископа Кизического.doc
10. /Минея август, черновик/09 августа. Святого апостола Матфия.doc
11. /Минея август, черновик/10 августа. Святого мученика и архидиакона Лаврентия.doc
12. /Минея август, черновик/11 августа. Святого мученика и архидиакона Евпла.doc
13. /Минея август, черновик/12 августа. Мчч Фотия и Аникиты. Прп Максима исповедника.doc
14. /Минея август, черновик/13 августа, прил. Святителя Тихона, епископа Воронежского.doc
15. /Минея август, черновик/13 августа. Отдание праздника Преображения Господня.doc
16. /Минея август, черновик/14 августа. Препраздн Успения. прор Михея. Прп Феодосия Киево-Печерского.doc
17. /Минея август, черновик/15 августа. Успение Пресвятой Богородицы.doc
18. /Минея август, черновик/16 августа. Нерукотворенного образа. Мч Диомида.doc
19. /Минея август, черновик/17 августа. Святого мученика Мирона.doc
20. /Минея август, черновик/17 или 15 августа. Чин погребения Пресвятой Богородицы.doc
21. /Минея август, черновик/18 августа. Святых мучеников Флора и Лавра.doc
22. /Минея август, черновик/19 августа, прил. Пресвятой Богородицы в честь иконы Ее 'Донская'.doc
23. /Минея август, черновик/19 августа. Мученика Андрея Стратилата, и с ним 2593.doc
24. /Минея август, черновик/20 августа. Святого пророка Самуила.doc
25. /Минея август, черновик/21 августа. Ап Фаддея. Мц Вассы. Прп Авраамия Смоленского.doc
26. /Минея август, черновик/22 августа. Мч Агафоника и других с ним. Мч. Луппа.doc
27. /Минея август, черновик/23 августа. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.doc
28. /Минея август, черновик/24 августа. Сщмч Евтиха. Свт Петра, митрополита всея России, чудотворца.doc
29. /Минея август, черновик/25 августа. Апостола Варфоломея. Апостола Тита.doc
30. /Минея август, черновик/26 августа. Мчч Адриана и Наталии. Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.doc
31. /Минея август, черновик/27 августа. Преподобного Пимена.doc
32. /Минея август, черновик/28 августа, прил. Собор преподобных отцов Киево-Печерских.doc
33. /Минея август, черновик/28 августа. Преподобного Моисея Мурина.doc
34. /Минея август, черновик/29 августа. Усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.doc
35. /Минея август, черновик/30 августа. Патр Константинопольских. Александра Невск. Александра Свирского.doc
36. /Минея август, черновик/31 августа. Положение честнаго пояса Пресвятой Богородицы.doc
Ме́сяц а́вгуст, име́яй дне́й л~а. В 1-й де́нь
Пренесе́ние моще́й свя́та́го первому́ченика и архидиа́кона стефа́на
Ме́сяца того́же в 3-й де́нь преподо́бных оте́ц на́ших, исаа́киа, далма́та и фа́вста
Ме́сяца того́же в 4-й де́нь свя́ты́х седми́ отроко́в, и́же во ефе́се
Предпра́зднство преображе́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́
Свя́то́е преображе́ние Го́спода Бо́га и спа́са на́шего Иису́са Христа́
Ме́сяца того́же в з~-й де́нь свя́та́го преподо́бному́ченика домети́а
Ме́сяца а́вгуста в и~-й де́нь
Ме́сяца того́же в и~-й де́нь свя́та́го емилиа́на испове́дника, епи́скопа кизи́ческаго
Ме́сяца того́же в ф~-й де́нь свя́та́го апо́стола матфи́а
Ме́сяца того́же в и~-й де́нь свя́та́го му́ченика и архидиа́кона лавре́нтиа
Ме́сяца того́же в 1 и-й де́нь свя́та́го му́ченика и архидиа́кона е́впла
Ме́сяца того́же в 2 и-й де́нь свя́ты́х му́ченик, фо́тиа и аники́ты
Ме́сяца а́вгуста в 3 и-й де́нь
Ме́сяца того́же в 3 и-й де́нь преподо́бнаго отца́ на́шего макси́ма испове́дника
Ме́сяца того́же в 4 и-й де́нь. Предпра́зднство успе́ния пресвя́ты́я Богоро́дицы
[Зри́] Чи́н погребе́ния Бо́жия Ма́тере пи́сан в приложе́нии
И свя́та́го му́ченика диоми́да
Ме́сяца того́же в з~ и-й де́нь свя́та́го му́ченика ми́рона
На вели́цей вече́рни стихосло́вим, бла́же́н му́ж, 1 антифо́н
Ме́сяца того́же в и~ и-й де́нь свя́ты́х му́ченик, фло́ра и ла́вра
Ме́сяца а́вгуста в ф~ и-й де́нь
И пра́зднование пресвя́те́й Богоро́дице, в че́сть ея́ ико́ны донски́я
Ме́сяца того́же в к~-й де́нь свя́та́го проро́ка самуи́ла
Ме́сяца того́же в к~а-й де́нь свя́та́го апо́стола фадде́а: и свя́ты́я му́ченицы ва́ссы
Ме́сяца того́же в к~в-й де́нь свя́та́го му́ченика агафони́ка, и и́же с ни́м
Свя́та́го свя́щенному́ченика евти́ха, ученика́ свя́та́го иоа́нна Богосло́ва
На Го́споди, воззва́х, стихи́ры свя́та́го варфоломе́а, 3, гла́с 4
Свя́ты́х му́ченик, адриа́на и ната́лии: в то́йже де́нь пра́зднуем сре́тению ико́ны, пресвя́ты́я Богоро́дицы, влади́мирския
Ме́сяца того́же в к~з-й де́нь преподо́бнаго отца́ на́шего пи́мена
Ме́сяца а́вгуста в к~и-й де́нь
Ме́сяца того́же в к~и-й де́нь преподо́бнаго отца́ на́шего моисе́а му́рина
На ма́лей вече́рни, на Го́споди, воззва́х, стихи́ры на 4, гла́с 1
И преставле́ние преподо́бнаго алекса́ндра сви́рскаго
Ме́сяца того́же в л~а-й де́нь. Положе́ние честна́го по́яса пресвя́ты́я Богоро́дицы

Ме́СЯЦ А́вГУСТ,
име́яй дне́й л~а.
В 1-й де́нь.
Происхожде́ние честны́х дре́в, честна́го и животворя́щаго Креста́:
И па́мять свя́ты́х седми́ му́ченик маккаве́й:
И ма́тере и́х соломони́и и учи́теля и́х елеаза́ра.
Ве́чер, обы́чная кафи́сма.
На Го́споди, воззва́х, стихи́ры на з~. Креста́ 3, гла́с 4.
Подо́бен: Зва́нный свы́ше:
Дне́сь ра́дуется ве́рных мно́жество Боже́ственное: / явля́ется бо Небе́сный Крест конце́м, / осиява́ет тве́рдь све́том непристу́пным, / возду́х озаря́ет, / и земли́ лице́ украша́ет. / пое́т Боже́ственными пе́сньми це́рковь Христо́ва, / слу́жит почита́ющи, / свы́ше ю́ соблюда́ющий / Крест Боже́ственный и пречу́дный. / его́же си́лою укрепля́еми, / Влады́це присту́пим зову́ще: / умири́ ми́р, и просвети́ ду́ши на́ша.
Да ра́дуется тва́рь и игра́ет: / дне́сь бо облиста́ Крест в конце́х с Небе́се́, / земна́я просвеща́я, / и совоку́плены показа́ расточе́ныя. / дне́сь лику́ют с ли́ки а́нгельскими челове́цы, / и́бо браня́щее средогра́дие / Кресто́м разоре́но, / во еди́но вся́ я́ве совокупи́. / те́м предсия́я па́че со́лнца, / всю́ тва́рь просвеща́ет благода́тию, / и уясня́ет и спаса́ет / ве́рно того́ чту́щия. (с. 6)
Па́че со́лнечныя зари́, / хотя́й ми́рови я́коже ски́птр честны́й, / ца́ря́ Христа́, / и кончи́ну показа́ти, / кре́ст Боже́ственный се́ предсия́ет я́сно в конце́х. / се́й возведе́ из а́да ро́д челове́чь, / а́да вельми́ плени́в, / врага́ низложи́в, / де́монов горды́ню до конца́ погуби́. / ны́не же проявля́ет воскресе́ние спа́сово, / и спаса́ет зову́щия, / умири́ ми́р, и просвети́ ду́ши на́ша.
И свя́ты́х 3, гла́с 1. Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:
Зако́на ве́рх, седмию́ столпы́ возвы́шен, / мучи́тельство не поколеба́: / и́бо ско́тский / гони́теля гне́в / му́жески претерпе́ша, / те́ло преда́вше секу́щим, / благоро́днии ю́ноши и бра́тия, / моисе́йским преда́нием храни́телие.
Па́че зри́мых / у́м вои́стинну возвы́сивше, / у́ды плотски́я отсеца́ху, / благочести́вии и до́блии о́троцы, / с ма́терию Богому́дрою, / вели́кими наде́ждами вжиля́еми, / я́же ны́не получи́ша, / у авраа́ма почи́вше на ло́нех пра́отца своего́.
Душе́вною до́блестию / тве́рдо себе́ вооружи́вше, / и я́рость я́ко преоби́девше, / проти́ву борцу́ кре́пко прилежа́ху / благоче́стия ра́ди, / и зако́на оте́ческаго хране́нием, / свяще́ннейший елеаза́р, и прему́дрии ю́ноши, / с ма́терию Богому́дрою.
Сла́ва, гла́с и~. иоа́нна мона́ха:
свя́ти́и маккаве́и мучи́телю глаго́лаху: на́м, о антио́ше еди́н ца́рь Бо́г, от него́же бы́хом, и к нему́ обраща́емся: ми́р жде́т и́н на́с, ви́димаго высоча́йший и тверде́йший: оте́чество же на́м Иерусали́м кре́пкий и неги́бнущий: торжество́ же, е́же со а́нгелы житие́. Го́споди, моли́твами и́х поми́луй, и спаси́ на́с.
И ны́не, гла́с то́йже. иоа́нна мона́ха:
его́же дре́вле моисе́й прообразова́в собо́ю, амали́ка (с. 7) низложи́в победи́: и дави́д песнопе́вец, подно́жию твоему́, вопия́, кла́нятися повелева́ше, честно́му Кресту́ твоему́, Христе́ Бо́же, дне́сь гре́шнии кла́няемся, устна́ми недосто́йными, тя́ изво́лившаго пригвозди́тися на не́м, воспева́юще мо́лимся: Го́споди, с разбо́йником ца́рствия твоего́ сподо́би на́с.
На стихо́вне окто́иха. Сла́ва, гла́с и~. Космы́ мона́ха:
Ду́ши пра́ведных в руце́ Госпо́дни, я́коже авраа́ма и исаа́ка и иа́кова, и́же пре́жде зако́на пра́отцы, и маккаве́ов пра́деди, ны́не восхваля́емых от на́с: си́и бо крепкоду́шнии авраа́мстии вну́цы су́ще, ве́ре поревнова́вше своего́ пра́отца авраа́ма, и да́же до сме́рти подвиза́шася за благоче́стие. благоче́стно бо воспита́вшеся, и зако́нно пострада́вше, нече́стие обличи́ша го́рдаго антио́ха: и ничто́же предпоче́тше вре́менныя жи́зни ве́чныя ра́ди, вся́ Бо́гу возложи́ша: ду́шу, му́жество, ра́зум, те́ло мя́гкое, и воздая́ния чистоты́ воспита́нием. о ко́рене благочести́ва, из него́же вы́ прозябо́сте, маккаве́и! о ма́тере свя́ты́я, ро́ждшия равночи́сленное седмери́цы число́! но мо́лим ва́с, маккаве́и, с ма́терию ва́шею соломони́ею, и му́дрым свяще́нником елеаза́ром, егда́ предстоите́ Христу́ Бо́гу, его́же ра́ди потруди́стеся, труды́ плодо́в ва́ших прия́ти от него́, приле́жну мольбу́ сотвори́те о челове́честве: твори́т бо, ели́ко хо́щет, и испо́лнит хоте́ния ва́ша боя́щихся его́.
И ны́не, гла́с то́йже:
Гла́с проро́ка твоего́ моисе́а, Бо́же, испо́лнися, глаго́ляй: у́зрите живо́т ва́ш, ви́сящ пред очесы́ ва́шими. дне́сь Крест воздвиза́ется, и ми́р от ле́сти свобожда́ется: дне́сь Христо́во Воскресе́ние обновля́ется, и концы́ земли́ ра́дуются, в кимва́лех дави́дски пе́снь тебе́ (с. 8) принося́ще и глаго́люще: соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́, Бо́же, Крест и воскресе́ние: и́хже ра́ди на́с спа́сл еси́, бла́же и человеколю́бче, всеси́льне Го́споди, сла́ва тебе́.
Тропа́рь, гла́с 1:
Боле́зньми свя́ты́х, и́миже о тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся́ на́ша боле́зни исцели́, человеколю́бче, мо́лимся.
Сла́ва, и ны́не, гла́с то́йже:
Спаси́, Го́споди, лю́ди твоя́, и благослови́ достоя́ние твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и твое́ сохраня́я Кресто́м твои́м жи́тельство.
Изве́стно же да быва́ет: я́ко пре́жде клепа́ния вхо́дит иере́й в сосудохрани́тельницу, и полага́ет честны́й Крест на же́ртвеннице. И по отпуще́нии вече́рни, иере́й и диа́кон облеку́тся в ри́зы. И диа́кон покади́т честны́й Крест, и рече́т: Благослови́, влады́ко. иере́й: бла́гослове́н Бо́г на́ш: Та́же: Трисвя́то́е: По о́тче на́ш: тропа́рь Креста́: Сла́ва, и ны́не, конда́к. И взима́ет иере́й Крест с блю́дом на главу́, и вно́сит во олта́рь. преды́дут пред ни́м со двема́ лампа́дами. И полага́ет Крест на трапе́зе, на Ева́нгельском ме́сте: а Ева́нгелие на го́рнее ме́сто. И возжгу́т пред ни́м свещу́ на всю́ но́щь.
На у́трени, на Бо́г Госпо́дь:
Тропа́рь Креста́, два́жды. Сла́ва, му́чеников: И ны́не, Креста́. И обы́чныя кафи́смы, и седа́льны окто́иха. И чте́ние. Кано́н окто́иха еди́н, на 4: и Креста́ на з~, гла́с з~: и му́чеников (с. 9) на 4, гла́с и~. А́ще ли случи́тся пра́здник се́й в суббо́ту: и а́ще хра́м Христо́в, или́ Богоро́дицы: и пое́м кано́н хра́ма со ирмосо́м на 4: и Креста́ на з~: и свя́ты́х на 4. Катава́сиа, Крест начерта́в: Кано́н Креста́, его́же краегране́сие: Кресту́ покланя́юся, ве́рных спасе́нию.
Гла́с з~. Пе́снь 1. ирмо́с:
я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.
Кресту́ ве́рных спасе́нию покланя́юся, и те́пле облобыза́ю, и объе́мля вопию́: дре́во всеблаже́нное Христо́во, ду́шу мою́ и у́м просвети́, молю́ся.
Победоно́сно яви́ся на стра́сти и бе́сы, дне́сь зна́мение Креста́. те́мже ве́рнии вси́ све́тло просве́щше ду́ши, ны́не облобыза́ем.
Лучеза́рная облиста́ет сия́ния Крест честны́й, и просвеща́ет ве́рно покланя́ющияся ему́ дне́сь, освяща́я ду́ши на́ша и телеса́.
Жизнода́тельный Крест предлежа́щ, и зри́мь, светови́дную зарю́ препосыла́ет благода́тей: присту́пим и прии́мем просвеще́ние, весе́лие, и спасе́ние, и оставле́ние, хвале́ние Го́сподеви принося́ще.
Богоро́дичен:
Пресвя́та́я Де́во, я́же Христа́ пло́тию ро́ждши, пострада́вшаго на́с ра́ди во́лею на Кресте́, тя́ блажа́щия че́стно, спаса́й мольба́ми твои́ми.
И́н кано́н му́чеников, на 4.
Гла́с и~. Пе́снь 1. ирмо́с:
Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, Изра́ильтянин вопия́ше: изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Ли́к седмочи́сленных страда́лец я́влься, еди́ным (с.10) нра́вом в лю́тых, по утвержде́нию оте́ческаго зако́на, умре́ти не отреко́шася.
Сла́ву презре́вше, я́же на земли́, жела́нием Боже́ственнаго ца́рствия, вся́ку боле́знь претерпе́ша Боже́ственнии маккаве́и: те́мже досто́йно ны́не чту́тся.
Зако́на храни́телие моисе́ева, вои́стинну до́блии маккаве́и, бра́тия дру́г со дру́гом яви́шася, внегда́ попра́ти и́м антио́хово безбо́жие.
Богоро́дичен:
Чи́ни тя́ а́нгел и челове́к, безневе́стная Ма́ти, восхваля́ют непреста́нно: зижди́теля бо все́х, я́ко младе́нца на руку́ твое́ю понесла́ еси́.
Катава́сиа: Крест начерта́в моисе́й впря́мо жезло́м чермно́е пресече́, Изра́илю пешоходя́щу, то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам уда́рив совокупи́, вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие. те́м Христу́ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.
Пе́снь 3. ирмо́с:
Не́сть свя́т, я́коже ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных твои́х, бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания твоего́.
ору́жие дре́вле жи́зни, блаже́нное дре́во дарова́ся храни́ти, за преслуша́ние первозда́ннаго ада́ма: Крест же сему́ пу́ть сотвори́.
очи́ма, устна́ми и душа́ми, ли́цы и сердцы́, поклони́мся вси́ пресвя́то́му Кресту́ жизнода́вца Христа́, и́мже ми́р ве́сь освяща́ется.
Хра́мы Бо́гу проро́чески дне́сь бы́вше, покланя́ющеся дре́ву пресвя́та́го Креста́, и насле́дницы его́ со стра́хом вси́ целу́ем.
Песносло́вим тя́, Кресте, и ве́рою моля́щиися си́ле твое́й: изми́ на́с сете́й вра́жиих, и упра́ви на́с к приста́нищу все́х спасе́ния, пою́щих тя́. (с. 11)
Богоро́дичен:
Де́вою родила́ еси́ Сы́на, пре́жде тебе́ рожде́ннаго от отца́ пре́жде ве́к, без Ма́тере от Бо́га, распя́таго пло́тию, да спасе́т пре́жде согре́шшия.
И́н. ирмо́с:
Небе́снаго кру́га верхотво́рче, Го́споди, и це́ркве зижди́телю, ты́ мене́ утверди́ в любви́ твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не человеколю́бче.
По оте́ческим ходя́ще исправле́нием зако́нным, блаже́ннии Христо́вы страда́льцы, жи́знь нестаре́емую, ва́шими стяжа́сте кровьми́, прехва́льнии.
Ни о́гнь, ни ме́чь преврати́ти когда́ возмо́же, до́блесть нра́ва, блаже́ннии, ва́шу, я́же в ве́ре: в не́йже упраздни́сте мучи́телей шата́ния.
Му́ки претерпе́ша за Христа́ Бо́га, прехва́льнии му́ченицы, и свы́ше прия́ша побе́ды по́чести, непреста́нно моля́щеся, спасти́ ду́ши на́ша.
Богоро́дичен:
Де́вою родила́ еси́ неискусобра́чная, и Де́вою пребыла́ еси́, Ма́ти безневе́стная, Богоро́дице мари́е, Христа́ Бо́га на́шего моли́, спасти́ся на́м.
Катава́сиа:
Же́зл во о́браз та́йны прие́млется, прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника: неплодя́щей же пре́жде це́ркви, ны́не процвете́ дре́во Креста́, в держа́ву и утвержде́ние.
Конда́к свя́ты́х, гла́с 2. Подо́бен: Вы́шних ищя́:
Прему́дрости Бо́жия столпи́ седмочи́сленнии, и Боже́ственнаго све́та свети́льницы седмосве́щнии, маккаве́и всему́дрии, пре́жде му́чеников преве́лии му́ченицы: с ни́миже все́х Бо́гу моли́теся, спасти́ся почита́ющим ва́с.
и́кос:
Хвали́ те́пле, сио́не, Бо́га твоего́, я́ко укрепи́л е́сть се́й вереи́ вра́т твои́х, и сы́ны твоя́ благослови́: (с. 12) си́и бо, я́ко во́инство непобеди́мое, ополче́ние вои́стинну до́блественно и крепкому́дренно, проти́ву кова́рством злочести́вых Богому́дренно ста́ша, вку́пе побе́ды венцы́ Небе́снаго сио́на прие́млют, и Боже́ственному престо́лу предстоя́т, о все́х непреста́нно моля́щеся. проси́те спасти́ся пою́щим ва́с.
Седа́лен, свя́ты́х, гла́с и~. Подо́бен: Прему́дрости:
Благоче́стно наказа́вшеся, о́троцы му́дрии, му́ченически мучи́телей преще́ния му́жески посрами́сте: я́ко зако́на побо́рницы, и отцу́ послу́шницы бы́сте, свя́ти́и, с ма́терию Богому́дрою усе́рдно пострада́сте. те́мже и сме́ртию живо́т иску́пльше вои́стинну Небе́сный, ве́чно ра́дуетеся маккаве́и крепкоду́шнии: моли́те Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти, чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.
Сла́ва, и ны́не, Креста́, гла́с з~:
Крест тво́й, Го́споди, освяти́ся, в не́м бо быва́ют исцеле́ния немощны́м во гресе́х: его́же ра́ди припа́даем ти́, поми́луй на́с.
Пе́снь 4. ирмо́с:
Христо́с, моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я це́рковь Боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.
Да кропи́т вся́ земля́ ра́дование, да веселя́тся древа́ дубра́вная, дне́сь обоже́на всечестны́м Кресто́м, сия́ющи конце́м.
Показа́вый орга́н умерщвле́ния, живоно́сно ми́рови, победотво́рное ору́жие непобеди́мое, пресла́вный Кресте, сердца́ на́ша просвети́.
Ты́ Боже́ственная побе́да, ты́ соде́лование на́шего спасе́ния, ты́ ве́рным соодоле́ние, и Боже́ственная же́ртва, о всече́стны́й Кресте! пою́щия тя́ освяти́.
Не́бо все́й земли́ свесели́тся, страстоте́рпцы, (с. 13) му́ченицы, апо́столи, ду́ши пра́ведных ра́достно ны́не ра́дуются: и вся́ спаса́ет зри́мо предлежа́щее посреде́ жизнода́тельное дре́во и ве́рныя освяща́ет благода́тию.
Богоро́дичен:
Вои́стинну ты́ яви́лася еси́: вои́стинну родила́ еси́ Сы́на вы́шняго, на Кресте́ ру́це просте́ршаго, Де́во Ма́ти мари́е, и ми́р призва́вшаго.
И́н. ирмо́с:
Из горы́ приосене́нныя, сло́ве, проро́к, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися, богови́дно усмотри́, и со стра́хом славосло́вяше си́лу твою́.
Зако́н бла́же́ннии написа́вше, я́коже дре́вле моисе́й во свои́х скрижа́лех по́мысла: не преступи́сте сего́ да́же до сме́рти, но тве́рдо подвиза́стеся.
Зако́нныя Бо́гу принося́ще же́ртвы, и моисе́йскому ревну́юще житию́, преоби́деша вся́ко законоположе́ние мучи́тельское, страстоте́рпцы Христо́вы.
я́коже ка́мень во́лненное стоя́ние, си́це мно́ги му́ки, страда́льцы, му́жеским умо́м, маккаве́и, да́же до сме́рти претерпе́сте.
Тро́ичен:
Безнача́льная Тро́ице, еди́нице покланя́емая, сопресто́льная еди́нице, Тро́ице воспева́емая, му́ченик мольба́ми изба́ви на́с от бе́д и напа́стей, воспева́ющих тя́.
Богоро́дичен:
Ра́дуйся, от на́с, свя́та́я Богоро́дице: ра́дуйся, ра́дость ро́ждшая ми́рови: ра́дуйся, еди́на заступле́ние челове́ком, бла́гослове́нная Богоро́дице чи́стая.
Катава́сиа:
услы́шах, Го́споди, смотре́ния твоего́ та́инство, разуме́х дела́ твоя́, и просла́вих твое́ Бо́жество́.
Пе́снь 5. ирмо́с:
Бо́жиим све́том твои́м, бла́же, у́тренюющих ти́ ду́ши (с. 14) любо́вию озари́, молю́ся, тя́ ве́дети, сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Поды́мем с ра́достию преблаже́нный Крест, в це́рквах и граде́х се́й предложе́нный, и поклони́мся, да долго́в прии́мем оставле́ние.
умерщвля́ется зми́й лука́вый ны́не, и́же тмы́ нача́льник, сия́ния не терпя́, е́же облиста́ет живоно́сный Крест, Боже́ственнаго ца́ря́ ски́птро честно́е.
я́ко пресве́тла звезда́, и я́ко би́сер благоле́пен, и пресия́нное со́лнце, вся́ озаря́ет земли́ концы́ Крест Госпо́день, его́же облобыза́ем.
Воскли́кните язы́цы, воспо́йте, игра́йте коле́на, и по́йте Бо́гу, да́вшему Креста́ неруши́мое утвержде́ние, е́же ны́не предлежи́т: вси́ ве́рнии ра́дуемся, я́ко того́ ра́ди блага́я прие́млюще.
Богоро́дичен:
Спасе́нию тя́ нача́ло вси́ ве́рнии ве́дуще, ублажа́ем, чи́стая: ты́ бо пре́жде су́щаго пло́тию родила́ еси́, хоте́нием свои́м пригвожде́нна на Кресте́.
И́н. ирмо́с:
от но́щи неве́дения, Богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия твоего́, Го́споди.
я́коже оте́ческий зако́н не разо́рше, свя́ти́и му́ченицы, венцы́ пра́ведными Христо́с ва́с са́м венча́.
елеаза́ру равноста́тни в ра́зуме я́вльшеся, блаже́ннии де́ти, и принесо́стеся со о́нем Христу́, духо́вное всесожже́ние.
И́же свя́ты́ми свобожда́яй от ле́сти вся́ческая, спаси́ на́с, Го́споди, те́х моли́твами, я́ко бла́гоутро́бен.
Богоро́дичен:
Херуви́мов я́вльшися честне́йши, Де́во всепе́тая, моли́ся Сы́ну твоему́, спасти́ ду́ши пою́щих тя́. (с. 15)
Катава́сиа:
о требла́же́нное дре́во, на не́мже распя́ся Христо́с, ца́рь и Госпо́дь, и́мже паде́ дре́вом прельсти́вый, тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию, подаю́щему ми́р душа́м на́шим.
Пе́снь з~. ирмо́с:
Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу твоему́ прите́к, вопию́ ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, многоми́лостиве.
я́ко Боже́ствен сосу́д, я́ко свети́льник све́тел в це́рквах дне́сь, и в хра́мех и граде́х, Крест предлежи́мь ви́дяще, и уясни́вшаго сего́ воспое́м.
умерщвля́ется сме́рть, и уморя́ется тле́ние, и бесо́встии полцы́ отбега́ют побе́дный и стра́шный дне́сь предлежа́щь ви́дяще Крест Христо́в, не сме́юще прикосну́тися ему́.
Воспева́юще тя́ Бо́га, и ца́ря́ и Го́спода, я́ко дарова́л еси́ на́м Крест сте́ну неруши́му: его́же ны́не облобыза́ем ра́достию, и лю́тых отбега́ем.
Богоро́дичен:
я́дом змии́ным, пра́баба пи́щею, я́же во еде́ме, пома́зася: Де́ва же, ро́ждши нача́льника жи́зни, источи́ ми́ру нетле́ние и воскресе́ние.
И́н. ирмо́с:
Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.
Ри́зою себе́ му́ченическою оде́явше свя́ти́и, сию́ труды́ страда́ния ва́шего испестри́сте.
Жела́юще бы́ти со Христо́м, всесла́внии му́ченицы, тече́ние страда́ния неукло́нным по́мыслом преидо́сте.
Зако́н, и́же предаде́ моисе́й, храня́ще свя́ти́и, зако́нно пострада́ша, посра́мльше антио́ха мучи́теля. (с. 16)
Богоро́дичен:
еди́на сло́вом пло́тию сло́ва ро́ждшая, изба́ви, мо́лимся, от сете́й врага́ ду́ши на́ша.
Катава́сиа:
Во́днаго зве́ря во утро́бе дла́ни ио́на Крестови́дно распросте́р, спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́ве. те́м тридне́вен изше́д, преми́рное Воскресе́ние прописа́ше, пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га, и тридне́вным Воскресе́нием ми́р просве́щшаго.
Конда́к, гла́с 4. Подо́бен:
Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому твоему́ но́вому жи́тельству, щедро́ты твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ на́с си́лою твое́ю, побе́ды дая́ на́м на сопоста́ты, посо́бие иму́щим твое́, ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.
и́кос:
И́же до тре́тияго небесе́ восхище́н бы́сть в ра́й, и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя, и Боже́ственныя, и́хже не ле́ть язы́ки челове́ческими глаго́лати, что́ гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие писа́ний, прочто́сте и позна́сте: мне́, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, на не́мже страда́в, уби́ стра́сти. того́ у́бо и мы́ изве́стно да держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси́: е́сть бо на́м спаси́тельное сие́ дре́во, ору́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.
Пе́снь з~. ирмо́с:
Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла а́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Спаси́тельному дре́ву поклони́мся, Кресту́ пресвя́то́му, ему́же слу́жат а́нгельская вся́ во́инства, предлежа́щь ви́дяще ве́рнии, источа́ющ на́м освяще́ние и жи́знь. (с. 17)
Победоно́сный яви́ся пресвя́ты́й Крест живода́вца Христа́: свы́ше же бесо́в все́х мно́жество отгоня́ ва́рварское шата́ние, и победи́теля явля́я во́инство на́ше.
я́ко одушевле́ну тебе́ припа́дая взыва́ю, Кресте мо́й пресвя́ты́й: ты́ ми просвети́ ду́шу, и у́м, и слу́х, и устне́, и язы́к, и дыха́ние, и о́чи, к путе́м ца́рства Христо́ва.
Пое́м, сла́вим и покланя́емся, и велича́ем твою́, Христе́, держа́ву: я́ко подаде́ на́м рабо́м твои́м Крест Боже́ственный сла́дость неисчерпа́емую, и храни́лище душа́м и те́лом на́шим.
Богоро́дичен:
Ю́ноши три́ пе́щь не опали́, рожде́ство́ прообразу́ющи твое́: и́бо Боже́ственный о́гнь тя́ не опали́, всели́вся в тя́, и вся́ научи́в пе́ти: бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
И́н. ирмо́с:
В нача́ле зе́млю основа́вый, и Небе́са́ сло́вом утверди́вый, бла́гослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.
му́ченическими пострада́вше боле́зньми, мучи́тельских не устраши́стеся преще́ний, Христу́ вопию́ще: бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
Два́жды.
Терпе́ния пожда́вше боле́зней, вра́жия лю́тая победи́сте кова́рства, Христу́ вопию́ще: бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
Богоро́дичен:
И́же во утро́бу Де́выя всели́выйся, и тоя́ ра́ди ада́ма обно́вль, бла́гослове́н Бо́г оте́ц на́ших.
Катава́сиа:
Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ние и злохуле́ние Богоме́рзское: оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость зве́рская, ни о́гнь снеда́яй, но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́м су́ще поя́ху: препе́тый отце́в и на́с Бо́же, бла́гослове́н еси́. (с. 18)
Пе́снь и~. ирмо́с:
ужасни́ся, боя́йся Не́бо, и да подви́жатся основа́ния земли́: се́ бо в мертвеце́х вменя́ется в вы́шних живы́й, и во гро́б ма́л странноприе́млется. его́же о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.
Тво́й Крест прообразу́я иа́ков иногда́, на вну́ки поло́жь дла́ни преме́нно, и благослови́в и́х, благода́ти во язы́цех науча́я: о́троцы благослови́те, свяще́ннии по́йте, лю́дие превозноси́те его́ во ве́ки.
о неизрече́ннаго твоего́, Христе́, сни́тия, и неизглаго́ланных благи́хъ! воплоти́ся, и ра́спят бы́в, сме́рть прие́м, и реши́ши челове́ки от кля́твы, источи́в нетле́ние на треблаже́ннем дре́ве, препросла́вленный Крест се́й во ве́ки.
Пресвя́ты́й Крест, Боже́ственную побе́ду, жи́зни нача́льника, ле́сти потреби́теля, дне́сь похва́лим Крест всесвя́ты́й Госпо́день, бесо́в губи́теля, и ва́рваров прогони́теля, ве́рных победотво́рца, и покрови́теля.
Богоро́дичен:
Гвоздьми́ пригвожде́на Христа́, копие́м прободе́на в нетле́нная ре́бра, тро́стием в главу́ бие́ма, же́лчь вкуша́юща зря́щи, Де́ва вопия́ше: где́ твоя́ добро́та за́йде, прекра́сное сло́во, препросла́вленне па́че сыно́в челове́ческих.
И́н. ирмо́с:
Безнача́льнаго ца́ря́ сла́вы, его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы, по́йте свяще́нницы, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.
И́стины рачи́телие, и зако́на изве́стнии храни́телие бы́вше, прехва́льнии му́ченицы, пое́те Христа́ во ве́ки.
Седмора́сленный пло́д свя́та́го ко́рене, я́ко вои́стинну се́дмь маккаве́и, му́ченики Госпо́дни почти́м досто́йно.
Зако́ну ревни́тели, единоду́шныя страда́льцы ве́рнии, се́дмь маккаве́и с ро́ждшею и́х, почти́м досто́йно. (с. 19)
Тро́ичен:
Тро́ице нераздели́мая еди́нице, в Бо́жестве́ сла́влю еди́ну, и в трие́х пою́ тя ли́цех, еди́ну си́лу.
Богоро́дичен:
В после́дняя на́с ра́ди, от Де́вы воплоще́ннаго Бо́га, свяще́нницы по́йте, и превозноси́те его́ во ве́ки.
Катава́сиа:
Благослови́те о́троцы, Тро́ицы равночи́сленнии, соде́теля отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее сло́во, и о́гнь в ро́су претво́ршее, и превозноси́те все́м жи́знь подава́ющаго, Ду́ха всесвя́та́го во ве́ки.
Пе́снь ф~. ирмо́с:
Бо́га челове́ком не возмо́жно ви́дети, на него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти: тобо́ю бо, всечи́стая, яви́ся челове́ком сло́во воплоще́нно. его́же велича́юще, с Небе́сными во́и, тя́ ублажа́ем.
Тле́нни от преслуша́ния бы́хом, Бо́жия за́поведи престу́пницы я́вльшеся: сего́ ра́ди сме́рть прии́де челове́ком. те́мже безсме́ртие процвете́ дне́сь побе́дный Крест Христо́в, его́же целу́ем.
Се́ дре́во пресвя́то́е, кре́пкая наде́жда ве́рным яви́ся, кля́твы избавле́ние, челове́ков ра́дость предлежи́т, облича́я тмы́ нача́льника: сему́ поклони́мся ве́рнии с весе́лием.
  1   2   3   4Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©ex.kabobo.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации